Կրթահամալիրի խորհրդի կազմում ընդգրկվում է 15 հոգի՝

  • մանկավարժական հավաքանոց՝ 4 հոգի
  • ծնողական համայնքից՝ 4 հոգի
  • Ավագ դպրոցից, Քոլեջից՝ 4 սովորող
  • Նախարարության ներկայացուցիչ՝ 3 հոգի

45. Կրթահամալիրի խորհրդի անդամների թեկնածուներ առաջադրում են` («Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր ՊՈԱԿԻ կանոնադրությունից.)

1) կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների ժողովը, որը փակ քվեարկությամբ ընտրում է Խորհրդի մանկավարժական աշխատողներին (4 անդամ).

*դպրոցների ղեկավարները փետրվարի 4-ին ներկայացնում են իրենց մասնաճյուղի կողմից առաջադրված մանկավարժական աշխատողներին.

*փետրվարի 7-ին Արհեստակցական կազմակերպությունը կազմակերպում է փակ քվերակություն.

*փետրվարի 9-ին՝ աշխատողների ժողովին, ներկայացվում են քվեարկության արդյունքները.

2) սեբաստացի բաց համայնքը (4 անդամ՝ 2 անդամ դպրոց-պարտեզներից, մեկական Միջին դպրոցից և Ավագ դպրոցից).

*փետրվարի 7-ին կազմակերպվում է ծնողական համայնքի անդամների ընտրության երկրորդ՝ կրթահամալիրային փուլը.

*փետրվարի 9-ին՝ աշխատողների ժողովին, ներկայացվում են քվերակության արդյունքները.

3) Քոլեջի, Ավագ դպրոցի սովորողների ժողովները ներկայացնում են իրենց թեկնածուներին (երկուական անդամ):

*փետրվարի 9-ին՝ աշխատողների ժողովին, ներկայացվում են քվերակության արդյունքները.

Նախարարությունը նշանակում է իր ներկայացուցիչներին (3 անդամ), որոնց ընտրում է հեղինակային մանկավարժությամբ հետաքրքրված անձանցից՝ կրթության, գիտության, մշակույթի, արտադրության, հանրային կյանքի այլ ոլորտներից, կրթահամալիրի հետ համագործակցող կազմակերպություններից:

Աշխատանքների ընթացքի մասին դպրոցների ղեկավարների հաղորդումները՝

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Արևմտյան դպրոց

Հարավային դպրոց-պարտեզ

Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Ավագ դպրոց

Քոլեջ

Միջին