Խորհրդի նիստի՝ 22-04 արձանագրությամբ հաստատված կազմում տեղի է ունեցել փոփոխություն: Պայմանավորված Գոռ Փիլիպոսյանի՝ խորհրդի կազմից դուրս գալով (տե՛ս արձանագր. 22-06 )՝ Ավագ դպրոցն առաջարկել է նոր անդամի : Ընտրությունն իրականացվել է Ավագ դպրոցի սովորողների կողմից՝ առցանց քվեարկությամբ, հաստատվել խորհրդի նախագահի, անդամների կողմից:
Կից՝ Ավագ դպրոցի ծրագրի ղեկավար Մարթա Ասատրյանի գրավոր հաղորդումը.

Կառավարման խորհրդի Ավագ դպրոցի թեկնածուի առաջադրմանը մասնակցել է 241 սովորող, որի արդյունքում ունենք այսպիսի պատկեր՝

  • Ամալյա Զարքայրան 11-րդ դասարան՝ 128 ձայն
  • Անի Ապրոյան 11-րդ դասարան՝ 20 ձայն
  • Կարինե Գյուլումյան 9-րդ դասարան՝  32 ձայն
  • Լաուրա Թորոսյան՝ ինքնաառաջադրում՝ այլ ձայն չկա

Ամալյա Զաքարյանն հավաքել է առավելագույն ձայներ:
Կից՝ ինքնակենսագրական տվյալները: