Հունվարի 4-ին հրավիրվում է կրթահամալիրի խորհրդի հեռավար նիստ:

Օրակարգում՝

  1. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2021թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացած դրամական մնացորդի նախահաշվի հաստատում։