Skip to content
Օգոստոսի 26, 2017 / Հերմինե Անտոնյան

Արձանագրություն թիվ 32 (24.08.17)

 

2017 թ. օգոստոսի 24-ին տեղի ունեցավ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի խորհրդի նիստը: Խորհրդի 15 անդամներից ներկա էին 10-ը, հարգելի պատճառներով բացակայում էին Էրիկ Գրիգորյանը, Գոհար Սիմոնյանը, Արևիկ Ներսիսյանը, Աշխեն Թադևոսյանը և Վլադիկ Գրիգորյանը։

Օրակարգում.

  1. Կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվահաստիքացուցակի հաստատում.
  2. Կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվատարիֆիկացիոն ցուցակների հաստատում.
  3. Կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվաուսումնական պլանների հաստատում.

Լսեցին.

  1. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանին: Նա ներկայացրեց կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվա ուսպլանները, հաստիքացուցակները, տարիֆիկացիոն ցուցակները:

Որոշեցին.

  1. Հաստատել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվա հաստիքացուցակները:
  2. Հաստատել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվա տարիֆիկացիոն ցուցակները:
  3. Հաստատել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվա ուսումնական պլանները:

Նիստի ամբողջական ձայնագրությունը՝ այստեղից:

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: