Skip to content

Խորհրդի անդամներ

2016-2019

 • ՀՀ ԿԳՆ ներկայացուցիչներ.
  1. Տեր Զենոն քահանա Բարսեղյան. Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հոգևոր (CV)
  2. Հեղինե Խաչատրյան. Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան (CV)
  3. Արեգ Գրիգորյան. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի պրոռեկտոր, պրոֆեսոր (CV)
 • Մանկավարժական խորհրդի անդամներ.
  1. Մերի Գրիգորյան (CV)(դադարեցվել է արձ. թիվ 33)
  2. Աշխեն Թադևոսյան (CV)
  3. Արևիկ  Ներսիսյան (CV)(դադարեցվել է արձ. թիվ 33)
  4. Գոհար Բալջյան (CV)
  5. Հերմինե Անտոնյան (CV)
  6. Գագիկ Չարչյան (CV)
 • Ծնողական խորհրդի անդամներ.
  1. Արամազդ Ղալամքարյան (CV)
  2. Գոհար Սիմոնյան (CV )
  3. Էրիկ Գրիգորյան (CV)
  4. Հրանուշ Սմբատյան (CV)
 • Քոլեջի ուսանողական խորհրդի անդամներ.
  1. Աղավնի Սահակյան (CV)(դադարեցվել է արձ. թիվ 33)
  2. Վլադիկ Գրիգորյան (CV)(դադարեցվել է արձ. թիվ 33)
  3. Հարությունյան Պայծառ (CV)
  4. Աննա Աղամալյան (CV)
 • Ավագ դպրոցի խորհրդի անդամներ.
 1. Աստղիկ Կիրակոսյան (CV)
 2. Էրիկ Թելունց (СV)

2012-2015

 • ՀՀ ԿԳՆ ներկայացուցիչներ.
  1. Տեր Եսայի քահանա Արթենյան. Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հոգևոր
  2. Հեղինե Խաչատրյան. Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան
  3. Արեգ Գրիգորյան. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
 • Մանկավարժական խորհրդի անդամներ.
  1. Հասմիկ Նալբանդյան
  2. Վահրամ Թոքմաջյան
  3. Մարթա Ասատրյան
  4. Անահիտ Գևորգյան
  5. Հերմինե Անտոնյան
  6. Գրիգոր Խաչատրյան
 • Ծնողական խորհրդի անդամներ.
  1. Ռաֆայել Հովակիմյան
  2. Արամազդ Ղալամքարյան
  3. Անահիտ Կարապետյան
  4. Աշոտ Խաչատրյան
 • Քոլեջի ուսանողական խորհրդի անդամներ.
  1. Աննա Պետրոսյան
  2. Աննա Սմբատյան
Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: