Skip to content

Խորհրդի անդամներ

 

2019-2022

 • ՀՀ ԿԳՆ ներկայացուցիչներ.
 1. Պարգև Աշոտի ԲարսեղյանԵրևանի պետական համալսարան, դասախոս (CV)
 2. Մանուկ Ռադիկի Խաչատրյան. «Դասավանդիր Հայաստան» կրթական հիմնադրամում ներառական կրթության ղեկավար (CV)
 3. Մարինա Արտյոմի Աբրահամյան. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, դասախոս (CV)
 • Մանկավարժական խորհրդի անդամներ.
 1. Լուսինե Փաշայան (CV)
 2. Գոհար Բալջյան (CV)
 3. Տաթև Աբրահամյան (CV)
 4. Վարդան Կարապետյան (CV)
 • Ծնողական խորհրդի անդամներ.
 1. Սառա Խոջոյան (CV)
 2. Վլադիմիր Հովսեփյան (CV)
 3. Արամազդ Ղալամքարյան (CV)
 4. Վանուհի Սիմոնյան (CV)
 • Քոլեջի ուսանողական խորհրդի անդամներ.
 1. Վերժինե Կագարյան (CV)
 2. Դիանա Բարսեղյան CV   
 3. Մարիամ Տեր-Գալստյան (CV) (Դադարեցվել է , արձանագր. 20-4)
 • Ավագ դպրոցի սովորողների խորհրդի անդամներ.
 1. Իլոնա Սահակյան  (CV)
 2. Տիգրան Սերոբյան     (CV)
 3. Ֆելիքս Եղիազարյան (CV) (Դադարեցվել է , արձանագր. 20-4)
 4. Մարգարիտա Կարախանյան (CV) (Դադարեցվել է , արձանագր. 20-4)

2016-2019

 • ՀՀ ԿԳՆ ներկայացուցիչներ.
  1. Տեր Զենոն քահանա Բարսեղյան. Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հոգևոր (CV)
  2. Հեղինե Խաչատրյան. Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան (CV)
  3. Արեգ Գրիգորյան. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի պրոռեկտոր, պրոֆեսոր (CV)
 • Մանկավարժական խորհրդի անդամներ.
  1. Մերի Գրիգորյան (CV)(դադարեցվել է արձ. թիվ 33)
  2. Աշխեն Թադևոսյան (CV)
  3. Արևիկ  Ներսիսյան (CV)(դադարեցվել է արձ. թիվ 33)
  4. Գոհար Բալջյան (CV)
  5. Հերմինե Անտոնյան (CV)
  6. Գագիկ Չարչյան (CV)
 • Ծնողական խորհրդի անդամներ.
  1. Արամազդ Ղալամքարյան (CV)
  2. Գոհար Սիմոնյան (CV )
  3. Էրիկ Գրիգորյան (CV)
  4. Հրանուշ Սմբատյան (CV)
 • Քոլեջի ուսանողական խորհրդի անդամներ.
  1. Աղավնի Սահակյան (CV)(դադարեցվել է արձ. թիվ 33)
  2. Վլադիկ Գրիգորյան (CV)(դադարեցվել է արձ. թիվ 33)
  3. Հարությունյան Պայծառ (CV)
  4. Աննա Աղամալյան (CV)
 • Ավագ դպրոցի խորհրդի անդամներ.
 1. Աստղիկ Կիրակոսյան (CV)
 2. Էրիկ Թելունց (СV)

2012-2015

 • ՀՀ ԿԳՆ ներկայացուցիչներ.
  1. Տեր Եսայի քահանա Արթենյան. Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հոգևոր
  2. Հեղինե Խաչատրյան. Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան
  3. Արեգ Գրիգորյան. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
 • Մանկավարժական խորհրդի անդամներ.
  1. Հասմիկ Նալբանդյան
  2. Վահրամ Թոքմաջյան
  3. Մարթա Ասատրյան
  4. Անահիտ Գևորգյան
  5. Հերմինե Անտոնյան
  6. Գրիգոր Խաչատրյան
 • Ծնողական խորհրդի անդամներ.
  1. Ռաֆայել Հովակիմյան
  2. Արամազդ Ղալամքարյան
  3. Անահիտ Կարապետյան
  4. Աշոտ Խաչատրյան
 • Քոլեջի ուսանողական խորհրդի անդամներ.
  1. Աննա Պետրոսյան
  2. Աննա Սմբատյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: